9 Bài 5 trang 146 SGK Vật lí 12 mới nhất

Giải bài 5 trang 146 SGK Vật lí 12. Chọn câu đúng

Đề bài

Chọn câu đúng

Tia X có bước sóng

A. Lớn hơn tia hồng ngoại.

B. Lớn hơn tia tử ngoại.

C. Nhỏ hơn tia tử ngoại.

D. Không thể đo được.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Tia X là sóng điện từ có bước sóng từ 10-11m đến 10-8m

Lời giải chi tiết

Đáp án C