9 Bài 5 trang 179 SGK Vật lí 11 mới nhất

Giải bài 5 trang 179 SGK Vật lí 11. Cho tia sáng truyền tới lăng kính như Hình 28.9

Đề bài

Cho tia sáng truyền tới lăng kính như Hình 28.9

Tia ló truyền đi sát mặt BC. Góc lệch tạo bởi lăng kính có giá trị nào sau đây ?

A. 00

B. 22,50

C. 450.

D. 900

Lời giải chi tiết

Đáp án: Chọn C

ΔABC vuông cân ( =  > widehat B = widehat C = {45^o})

SI ⊥ AC => Tia SI truyền thẳng vào môi trường trong suốt ABC mà không bị khúc xạ => góc tới i ở mặt BC bằng:(widehat i = widehat B = widehat C = {45^o})

Tia ló truyền đi sát mặt BC => góc ló r = 900

vậy góc lệch taọ bởi lăng kình có giá trị: D = 90= 450 = 450