9 Bài 6 trang 101 SGK Hóa học 10 mới nhất

Giải bài 6 trang 101 SGK Hóa học 10. Tại sao trong công nghiệp

Đề bài

Tại sao trong công nghiệp người ta dùng phương pháp điện phân dung dịch NaCl bão hòa chứ không dùng phản ứng oxi hóa khử giữa các hóa chất để  điều chế khí clo?

Lời giải chi tiết

Trong công nghiệp không dùng phản ứng oxi hóa khử giữa các hóa chất để điều chế clo vì giá thành sản phẩm cao.