9 Bài 6 trang 172 SGK Vật lí 11 mới nhất

Giải bài 6 trang 172 SGK Vật lí 11. Một chùm tia sáng hẹp SI

Đề bài

Một chùm tia sáng hẹp SI truyền trong mặt phẳng tiết diện vuông góc của một khối trong suốt như Hình 27.10. Tia sáng phản xạ toàn phần ở mặt AC.

Trong điều kiện đó, chiết suất n của khối trong suốt có giá trị như thế nào?

A. (n ge sqrt 2 ).

B. (n

C. (1

D. Không xác định được.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

+ Công thức định luật khúc xạ ánh sáng: n1sini = n2sinr 

Điều kiện để có phản xạ toàn phần: 

(left{ matrix{
{n_2} i ge {i_{gh}} hfill cr} right.)

(left( {sin {i_{gh}} = {{{n_2}} over {{n_1}}}} right))

Lời giải chi tiết

Đáp án A.

b6 trang 172 sgk li 11

∆ABC vuông cân tại A ( Rightarrow widehat B = widehat C = {45^0})

(SI bot BC Rightarrow ) Tia SI truyền thẳng vào môi trường trong suốt ABC mà không bị khúc xạ => góc tới i ở mặt AC bằng 450 ( Rightarrow sin i = sin 45 = {1 over {sqrt 2 }})

Để tia sáng phản xạ toàn phần ở mặt AC thì: (i ge {i_{gh}} Rightarrow sin i ge sin {i_{gh}} Leftrightarrow {1 over {sqrt 2 }} ge {1 over n} Rightarrow n ge sqrt 2 )