9 Bài 7 trang 189 SGK Vật lí 11 mới nhất

Giải bài 7 trang 189 SGK Vật lí 11. Vẽ ảnh của vật AB và nhận xét về đặc điểm của ảnh trong mỗi trường hợp sau:

Đề bài

Xét thấu kính hội tụ. Lấy trên trục chính các điểm I và I’ sao cho OI = 2OF, OI’ = 2OF’ (Hình 29.17). Vẽ ảnh của vật AB và nhận xét về đặc điểm của ảnh trong mỗi trường hợp sau:

– Vật thật ở ngoài đoạn OI.

– Vật thật tại I.

– Vật thật trong đoạn FI.

– Vật thật trong đoạn OF.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Cách dựng ảnh tạo bởi thấu kính:

– Mọi tia sáng qua quang tâm của thấu kính đều truyền thẳng.

– Tia tới song song với trục của thấu kính sẽ cho tia ló truyền qua (hay có đường kéo dài của tia ló) tiêu điểm ảnh trên trục đó.

– Tia tới (hay đường kéo dài của nó) qua tiêu điểm vật trên trục sẽ cho tia ló song song với trục đó.

Lời giải chi tiết

– Vật thật ở ngoài OI: 

b7a trang 189 sgk li 11

=> Nhận xét: ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật.

– Vật thật ở tại I: 

b7b trang 189 sgk li 11

=> Nhận xét: ảnh thật, ngược chiều, bằng vật.

– Vật thật ở trong FI:

b7c trang 189 sgk li 11

=> Nhận xét: ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật.

– Vật thật ở trong OF: 

b7d trang 189 sgk li 11

=> Nhận xét: ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật.