9 Bài 8 trang 173 SGK Vật lí 11 mới nhất

Giải bài 8 trang 173 SGK Vật lí 11. Một khối bán trụ trong suốt có chiết suất

Đề bài

Một khối bán trụ trong suốt có chiết suất n = 1,41 ≈ √2. Một chùm tia sáng hẹp nằm trong một mặt phẳng của tiết diện vuông góc, chiếu tới khối bán trụ như Hình 27.11. Xác định đường đi của chùm tia sáng với các giá trị sau đây của góc α.

a) α = 60o;           b) α = 45o;          c) α = 300.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

+ Công thức của định luật khúc xạ ánh sáng: n1sini = n2sinr

+ Điều kiện để có phản xạ toàn phần: 

(left{ matrix{
{n_2} i ge {i_{gh}} hfill cr} right.;left( {sin {i_{gh}} = {{{n_2}} over {{n_1}}}} right))

Lời giải chi tiết

a) α = 600 => i = 90 – α = 300.

Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng ta có: (nsin i = {mathop{rm s}nolimits} {rm{inr}})

(Rightarrow {mathop{rm s}nolimits} {rm{inr}} = nsin i = sqrt 2 .sin 30 = {{sqrt 2 } over 2} Rightarrow r = {45^0})

b82 trang 173 sgk li 11

 

b) α = 450 => i = 90 – α = 450.

Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng ta có: (nsin i = {mathop{rm s}nolimits} {rm{inr}})

(Rightarrow {mathop{rm s}nolimits} {rm{inr}} = nsin i = sqrt 2 .sin 45 = sqrt 2 .{1 over {sqrt 2 }} = 1)

(Rightarrow r = {90^0})

b83 trang 173 sgk li 11

c) α = 300 => i = 90 – 30 = 600.

Góc giới hạn phản xạ toàn phần: (sin {i_{gh}} = {1 over {sqrt 2 }})

(Rightarrow {i_{gh}} = {45^0})

Ta có: (i = {60^0} > {i_{gh}} Rightarrow )  xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần.