9 Bài 9 trang 167 SGK Vật lí 11 mới nhất

Giải bài 9 trang 167 SGK Vật lí 11. Một tia sáng được chiếu đến điểm giữa của mặt

Đề bài

Một tia sáng được chiếu đến điểm giữa của mặt trên một khối lập phương trong suốt, chiết suất n = 1,50  (Hình 29.6). Tính góc tới i lớn nhất để tia khúc xạ vào trong khối còn gặp mặt đáy của khối.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Công thức của định luật khúc xạ ánh sáng: n1sini = n2sinr 

Lời giải chi tiết

b91 trang 167 sgk li 11

Góc khúc xạ lớn nhất khi tia khúc xạ qua đỉnh của mặt đáy:

( Rightarrow sin{r_{m{rm{ax}}}} = {{{a over {sqrt 2 }}} over {sqrt {{a^2} + {{left( {{a over {sqrt 2 }}} right)}^2}} }} = {1 over {sqrt 3 }})

( Rightarrow sin {i_{m{rm{ax}}}} = nsin {r_{m{rm{ax}}}} = 1,5.{1 over {sqrt 3 }} = {{sqrt 3 } over 2})

(Rightarrow {i_{m{rm{ax}}}} = {60^0})