9 Bài C9 trang 26 SGK Vật lí 6 mới nhất

Giải bài C9 trang 26 SGK Vật lí 6. Hãy nêu 3 thí dụ về lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật.

Đề bài

Hãy nêu 3 thí dụ về lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật.

Lời giải chi tiết

– Ta lấy tay búng vào một hòn bi sắt đang đứng yên trên mặt ngang thì viên bi sẽ chuyển động.

– Khi đóng đinh vào tường, búa tác dụng vào đinh làm đinh đang đứng yên chuyển động ngập sâu vào tường.

– Khi kéo cờ lực kéo của tay học sinh làm cho dây và cờ chuyển động.