9 Câu C1 trang 199 SGK Vật lý 11 mới nhất

Giải Câu C1 trang 199 SGK Vật lý 11

Đề bài

Góc trông một vật là gì và phụ thuộc vào các yếu tố nào? Vẽ hình góc trông Mặt Trăng hoặc Mặt Trời.

Lời giải chi tiết

* Từ hình 31.1 góc trông vật:

(tgalpha  = dfrac{{AB}}{1})

Α = góc trông vật; AB: kích thước vật;     

l = AO = khoảng cách từ vật tới quang tâm của mắt.

* Góc trông vật phụ thuộc vào các yếu tố:

– Kích thước vật

– Khoảng cách từ vật tới mắt.