9 Câu C2 trang 164 SGK Vật lý 11 mới nhất

Giải Câu C2 trang 164 SGK Vật lý 11

Đề bài

Áp dụng định luật khúc xạ cho trường hợp i = 0o. Kết luận.

Lời giải chi tiết

Công thức của định luật khúc xạ: n1sini = n2sinr

Trường hợp I = 0o = > r= 0

Kết luận: Tia sáng qua mặt phân cách của hai môi trường có phương theo phương vuông góc với mặt phân cách không bị khúc xạ