9 Câu C2 trang 177 SGK Vật lý 11 mới nhất

Giải Câu C2 trang 177 SGK Vật lý 11

Đề bài

Hãy thiết lập công thức lăng kính.

Lời giải chi tiết

Từ hình 28.1, theo định luật khúc xạ trên mẳ bên AB và mặt bên AC ta có:

(begin{array}{l}{{mathop{rm sinr}nolimits} _1} = nsin {r_1}\sin {i_2} = nsin {r_2}end{array})

Mặt khác:

A = góc N1( góc có cạnh tương ứng vuông góc)

góc N1 = r1 + r2 ( góc ngoài của tam giác IJN1)

= > r1 + r1

tương tự:

D = góc ngoài của tam giác MIJ

D = (i1 – r1 ) + (i2 – r2 ) = i1 + i2 – (r1 + r2)

D = i1 + i2 – A