9 Câu C3 trang 212 SGK Vật lý 11 mới nhất

Giải Câu C3 trang 212 SGK Vật lý 11

Đề bài

Hãy thiết lập hệ thức:

Lời giải chi tiết

Cũng như hình 33.3 ta có:

ΔA1 B1 F’1 đồng dạng với ΔIO1 F1 ‘. Do đó:

(dfrac{{{A_1}{B_1}}}{{I{O_1}}} = dfrac{{{A_1}{B_1}}}{{AB}} = dfrac{{{F_1}{F_2}}}{{O{F_1}}} = dfrac{delta }{{{f_1}}})

Trong đó: δ = F1‘ F2 là độ dài quang học của kính hiển vi.

Thế vào công thức:

 13