9 Câu C6 trang 72 SGK Vật lý 12 mới nhất

Giải Câu C6 trang 72 SGK Vật lý 12

Đề bài

Chứng minh rằng ZL = ωL có đơn vị của điện trở

Lời giải chi tiết

({Z_L} = {L_omega }) với (omega ) có đơn vị là ({1 over {s’}}L = {e over {{{di} over {dt}}}})

( Rightarrow ) Độ tự cảm L tính bằng đơn vị là Henri ( = {{v.s} over A})

( Rightarrow ) Đơn vị của ZL là: (left( {{{V.s} over A}} right){1 over s} = {V over A} Rightarrow {V over A} approx Omega )

Vậy ZL có đơn vị là Ôm