Business is booming.

Giới thiệu tác giả Phan Bội Châu – Tác giả của bài thơ Xuất dương lưu biệt

Giới thiệu tác giả Phan Bội Châu – Tác giả của bài thơ Xuất dương lưu biệt

Hướng dẫn

Giới thiệu về tác giả Phan Bội Châu là chí sĩ cách mạng, một nhà văn nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam. Để biết thêm những thêm những thông tin chi tiết về tiểu sử cũng như sự nghiệp sáng tác của Phan Bội Châu, các bạn hãy cùng tham khảo bài Giới thiệu về tác giả Phan Bội Châu dưới đây nhé!

1. Tiểu sử Phan Bội Châu

Phan Bội Châu (1867 – 1940) là một danh sĩ và là một chí sĩ cách mạng. Ông được xem là một trong những người đi đầu trong phong trào yêu nước những năm đầu thế kỷ XX. Các tác phẩm của ông vừa thể hiện con người thi sĩ, vừa hài hòa với con người chí sĩ.

Phan Bội Châu sinh sinh ra trong một gia đình nhà nho ở Nam Đàn, Nghệ An. Từ nhỏ, Phan Bội Châu đã bộc lộ tư chất thông minh qua việc học và đọc thuần thục các loại sách, tự sáng tác được và sớm trở thành người văn hay chữ tốt. Lớn lên trong một thời kỳ đầy biến động, Phan Bội Châu từ một nhà nho trở thành một nhà cách mạng, mang văn thơ của mình để trải lòng và tuyên truyền, cổ động cách mạng.

2. Sự nghiệp sáng tác

Sáng tác của ông mang một lẽ sống mới và thấm đẫm tinh thần dân chủ. Ông là một chí sĩ luôn đặt niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước bằng một tinh thần yêu nước bất diệt và một ý chí cứu nước mạnh mẽ. Chính vì vậy, thơ văn của ông luôn căng tràn nhiệt huyết cách mạng. Ông được đánh giá là người có sức ảnh hưởng lớn đến một lớp chí sĩ thời bấy giờ qua những tư tưởng tiến bộ, mới mẻ. Văn thơ của ông luôn có một “sức mạnh chinh phục” lớn như một ngọn lửa cháy rực với sự lan tỏa mạnh mẽ. Một số tác phẩm nổi bật của ông như Hải ngoại huyết thư (1906), Ngục trung thư (1914), Phan Bội Châu niên biểu(1929),…

Xem thêm:  Phân tích cảnh cho chữ trong tác phẩm Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân

Không chỉ có cống hiến lớn trong lĩnh vực văn học mà còn trong nhiều lĩnh vực khác, Phan Bội Châu đã trở thành một nhà cách mạng, nhà văn hóa, nhà tư tưởng lớn của dân tộc. Tên tuổi của ông được cả đất nước trân trọng và vinh danh bằng cách đặt tên ông cho những trường học nổi tiếng và những con đường trong các thành phố lớn ở Việt Nam.

Theo Vanmauonline.com

Comments are closed.