Business is booming.

Hướng dẫn soạn văn Chiếu cầu hiền – Chương trình Ngữ văn lớp 11

Hướng dẫn soạn văn Chiếu cầu hiền – Chương trình Ngữ văn lớp 11

Hướng dẫn

Soạn văn Chiếu cầu hiền với hệ thống lời giải chi tiết, đầy đủ cho quá trình tìm hiểu bài học sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc học tập môn Ngữ văn 11 của các bạn. Hãy cùng theo dõi nhé!

I. Hướng dẫn đọc bài

Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết bài chiếu gồm có mấy phần và nội dung của mỗi phần. Từ đó, hãy khái quát nội dung chính của một văn bản “cầu hiền”

Bài chiếu gồm có 3 phần:

 • Phần 1(mở đầu): từ đầu đến “…ý trời sinh ra người hiền vậy”, đây là đoạn nêu ra tầm quan trọng và sứ mệnh của người hiền tài
 • Phần hai (nội dung): tiếp theo cho tới “…vì mưu lợi mà phải bán rao”, đây là lờ kêu gọi người hiền và chính sách dùng người hiền tài của vua.
 • Phần ba (kết): còn lại, đây là lời bố cáo

Nội dung chính của một văn bản cầu hiền đó là phải chỉ ra được ba điểm:

 • Khẳng định người hiền xưa nay bao giờ cũng cần thiết cho công cuộc trị nước.
 • Cho phép tiến cử người hiền
 • Và cho phép người hiền tự tiến cử

Câu 2: Hãy cho biết: Bài chiếu được viết nhằm đối tượng nào? Các luận điểm đưa ra để thuyết phục là gì? Có phù hợp với đối tượng không? Nhận xét về nghệ thuật lập luận của bài chiếu?

 • Bài chiếu được viết nhằm vào các sĩ phu Bắc Hà, các nhân tài trên khắp đất nước ra để giúp vua trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
 • Các luận điểm đưa ra để thuyết phục phù hợp với những tâm tư cũng như nguyện vọng của đối tượng được cầu hiền:

Xem thêm:  Phân tích bài thơ Câu cá mùa thu của tác giả Nguyễn Khuyến

+ Khẳng định vai trò và sứ mệnh của người hiền

+ Thái độ cầu thị và trọng dụng người tài của vua Quang Trung

+ Chính sách trưng dụng người tài và ưu đãi đối với người hiền

 • Nghệ thuật lập luận của bài chiếu: sự lập luận chặt chẽ và các luận điểm có tính logic, có tính thuyết phục khéo léo, cách bày tỏ thái độ khiêm tốn của người viết.

Bài liên quan đến tác phẩm Chiếu cầu hiền:

>>Phân tích hình tượng vua Quang Trung trong bài Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm

>>Phân tích tác phẩm Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm – Văn mẫu lớp 11 tuyển chọn

>>Giới thiệu về tác phẩm Chiếu cầu hiền của tác giả Ngô Thì Nhậm

>>Giới thiệu về Ngô Thì Nhậm – Tác giả của tác phẩm Chiếu cầu hiền

Câu 3: Qua bài chiếu, anh (chị) hãy nhận xét về tư tưởng và tình cảm của vua Quang Trung

Tư tưởng và tình cảm của vua Quang Trung được thể hiện trong bài chiếu:

 • Chính sách lấy dân làm trọng: mọi tầng lớp nhân dân đều có thể bày tỏ và dâng thư công việc
 • Cách tiến cử người tài rất công minh và nghiêm bạch, tự do: có thể tự mình tiến cử, quan tiến cử hoặc nhân dân tiến cử.
 • Lời kêu gọi của một bậc minh quân với sự chân thành tha thiết, một lòng vì nước vì dân.
 • Một người biết nhìn xa trông rộng, lo cho sự phồn vinh của dân tộc.

Xem thêm:  Phân tích nhân vật Bá Kiến trong truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao

II. Luyện tập

Theo Vanmauonline.com

Comments are closed.