Business is booming.

Thuyết trình truyện cổ tích sinh hoạt

– Thế giới trong cổ tích thần kỳ là thế giới huyền ảo và thơ mộng ,có sự xâm nhập lẫn nhau giữa thế giới trần tục và thế giới siêu nhiên. Ở đó, con người có thể đi váo thế giới siêu nhiên, thần linh có thể xuất hiện trong thế giới trần tục.

– Kể lại những sự việc xảy ra trong đời sống gia đình và xã hội của con người. Ðó có thể là những mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình phụ quyền, vấn đề tình yêu hôn nhân , những quan hệ xã hội.

  • Lấy hiện thực cuộc sống con người trong xã hội có giai cấp làm đối tượng phản ánh, làm bộc lộ một cái nhìn hiện thực và mang dáng dấp những câu chuyện của cuộc sống hằng ngày.
  • Gắn liền với thời hậu phong kiến.
  • Đi sâu phản ánh mọi khía cạnh khác nhau trong cuộc sống. Xoay quanh những mâu thuẫn xung đột từ chuyện gia đình đến chuyện xã hội.

Truyện cổ tích thần kì không chỉ có thế giới trần tục của con người mà còn có cả những thế giới có tính chất siêu nhiên như thượng giới, thuỷ cung, âm phủ, các hang động sâu thẳm, các khu rừng âm u, nơi ở của các con quái vật, yêu tinh, của những mụ phù thuỷ.

– Nhận được sự giúp đỡ từ những yếu tố thần kì, nó giúp nhân vật giải quyết mâu thuẫn.

Xem thêm:  Phân tích bài ngắm trăng của Hồ Chí Minh ngữ văn 8

– Có hai cặp nhân vật chính

+ Cặp nhân vật thiện, nhân vật ác.

+ Cặp nhân vật tốt , nhân vật xấu

  • Nhân vật chính trong truyện cổ tích sinh hoạt là con người được đặt trong mối quan hệ vô cùng phức tạp.
  • Không nhận được sự giúp đỡ từ bên ngoài, họ tự mình giải quyết sự việc, vượt lên hoàn cảnh, đối đầu với những mâu thuẫn nảy sinh.
  • Có hai cặp nhân vật chính được đặt trong mối quan hệ đối lập và không bao giờ xuất hiện trong một truyện

– Cặp nhân vật đức hạnh, nhân vật xấu xa.

– Cặp nhân vật mưu trí, nhân vật khờ khạo.

– Sử dụng nhiều. Yếu tố thần kì đóng vai trò quan trọng

– Quyết định chi phối cốt truyện

– Tham gia giúp nhân vật giải quyết mâu thuẫn

  • Ít được sử dụng hoặc không được sử dụng. Chỉ là “đường viền” để câu chuyện thêm cuốn hút.
  • Chỉ là yếu tố trợ giúp chứ không quyết định chi phối.
  • Không tham gia giúp nhân vật giải quyết mâu thuẫn.

Comments are closed.